شعر و شاید هم دلنوشته... این وبسایت به منظور نقد و بررسی و همچنین برای جلب نظر علاقه مندان درست شده... من, رضا کاویانی, آماده شنیدن هرگونه نظرات و پیشنهادات هستم... با نشکر... http://sokot-poems.mihanblog.com 2020-02-28T03:25:25+01:00 text/html 2015-11-25T20:25:39+01:00 sokot-poems.mihanblog.com رضا کاویانی حرف های تازه ی بک سقوط http://sokot-poems.mihanblog.com/post/43 <div>زیر خورشید سرد</div><div>کنار کوه های ساکت شهر</div><div>بقل میکنم زانو هایم را</div><div>با زبانی از همیشه تازه تر</div><div>و غم باز مکملم میشود</div><div>دفتر خاطراتم دم از تیغ میزند</div><div>دم از دود های گذرا از فیلتر...</div><div>فکر میکنم</div><div>قلبم چرا لحظاتی سکوت بیمارستان را شکست؟!</div><div>قرار بود تا حالا مدفنم خاک باشد</div><div>و بعد</div><div>بغضم میشکند در بالکن قله</div><div>گاهی سقوط حرف های تازه تری برای آرامش دارد</div><div>و گاهی تیغ های کند فریاد بجای مرگ</div><div>و کما درست اینجاست</div><div>بین من و مرگ</div><div>دوستم میگفت</div><div>فراموشی میتواند اشک باشد</div><div>صورتت را خدشه می اندازد</div><div>دستانت را پیر میکند</div><div>و تو عدالت را زیر سوال میبری باز</div><div>با بخشش</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;با باریدن از قله...</div> text/html 2015-11-08T10:10:59+01:00 sokot-poems.mihanblog.com رضا کاویانی بنا ب دلیلی عنوان ندارد http://sokot-poems.mihanblog.com/post/42 <div>حرکت کرد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>پدرم کوتاه تر می شد</div><div>در بی نهایت &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>خط های موازی پیمان بسته بودند &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>به ساعتم نگاه می کنم</div><div>دو خط ازدواجشان را جشن می گیرند</div><div>پدرم اما کوتاه تر می شد</div><div>آه می کشم</div><div>به نیشابور بی من سلام می کنم</div><div>نیشابور کوچکتر می شود</div><div>من اما اسیر تنها صندلی کوپه ام...</div> text/html 2015-11-01T21:17:10+01:00 sokot-poems.mihanblog.com رضا کاویانی سرزمین موعود... http://sokot-poems.mihanblog.com/post/41 <div>اینجا شهر موعود نیست &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>صبح ها سلامم را نمیشنود مادرم</div><div>پنجره این را خوب میداند</div><div>و اتاقی که چاشنی بی نظمیش بودم... &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>پدرم میگفت پشیمانی؛پاییز است</div><div>استخوان ها و دندان هات را زرد میکند</div><div>حالا شکسته ام&nbsp;</div><div>و سیاهی&nbsp;</div><div>نقطه های بیشتری از مرا فراگرفته &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>باد میبرد مرا به اینجا...</div><div>و سرزمین موعود نیست</div><div>جایی که پدرم را شبش نمیبوسم</div><div>و مادرم که شاید قیمه درست نمیکند...</div><div>دلتنگی شاهرود را فراگرفته</div><div>کسی نمیداند لبخند بزرگترین دروغم است &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>اینجا سرزمین موعود نیست و نمیدانم</div><div>موهایم را چرا شانه میزنم</div><div>و چند دقیقه آینه تحملم میکند</div><div>چرا باران اینجا زیبا تر میبارد...</div><div>شاهرود را غم گرفته</div><div>و نقطه هایی تاریکی وجودم را میگیرد...</div> text/html 2015-10-13T06:12:00+01:00 sokot-poems.mihanblog.com رضا کاویانی دنبال شعرم میگردم... آیا ندیدینش؟! http://sokot-poems.mihanblog.com/post/40 اینگونه یبنویسم&nbsp;<div>چقدر دلم برای شعر گفتن تنگ شده ...&nbsp;</div><div>گفتنی ها تمام شده و انگاه جوهر ذغال سنگم هم...</div><div>&nbsp;حسادت میکنم به دوستانم ک میتوانند، اما من از چه بنویسم</div><div>&nbsp;من نمیتوانم دیگر در شعر دروغ بگویم&nbsp;</div><div>شرمنده از کسانی که میخوانند... شرمنده... </div> text/html 2015-08-29T13:40:28+01:00 sokot-poems.mihanblog.com رضا کاویانی مهمان به یک غزلید... http://sokot-poems.mihanblog.com/post/39 <div>از حسرت دیدار تو آتش به دنیا میزنم</div><div>با کشتی عشقت شبی دل را به دریا میزنم</div><div>من در خیالم روز و شب باقایقی همراه تو</div><div>از رود گنگ خاطره راهی به دریا میزنم</div><div>روزی نیابد عمر من بانو که از پیشم روی</div><div>با چشم های بسته ام راهی به رویا میزنم</div><div>در چشم من جاری شدی مستِ خودازاری شدم&nbsp;</div><div>گاهی برای بودنت یک پل به دنیا میزنم</div><div>دل پای چشمان شما زانو زده چون کودکی</div><div>با لحظه ای خندیدنت لبخند زیبا میزنم</div><div>تو وارث گرمای دستان زمستان منی</div><div>با بودنت بانوی من گرما به سرما میزنم</div><div>با یک غزل خواندم تورا اما تو شعرمطلقی</div><div>در استعاره خوب من عکس تورا جا میزنم</div> text/html 2015-07-17T17:09:20+01:00 sokot-poems.mihanblog.com رضا کاویانی مرز های جغرافیای تنت... http://sokot-poems.mihanblog.com/post/38 <div>انقدر ظریفی</div><div>که جای انگشتم&nbsp;</div><div>مرزهای جغرافیای تنت را به هم میزند</div><div>و تاب مو هایت&nbsp;</div><div>راز چرخش زمین است</div><div>و من سیاره ای سر در گم</div><div>به دور تو، میگردم</div><div>ماهم</div><div>که به خورشید</div><div>نور را</div><div>همیشه محتاجم...</div><div>شبیه آیینه ای بی هویت</div><div>مهتاج حضورت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>و غروب لعنتی را</div><div>به دوش چشم هایم میکشم</div><div>تا پدید آورنده ام باشی</div><div>با زبانی تازه تر...</div><div>بعد عبور از مرز لبانت&nbsp;</div><div>با کدام زبان زنده دنیا زندگی کنم</div><div>کدام زبان عشق</div><div>معنای وجودت را نمیفهمد</div><div>و شادی را به گل های بهاری نمیدهد؟</div><div>من رستاخیر کلماتم</div><div>و تو پر غرور ترین واژه ی این حوالی</div><div>که میرسی</div><div>تا منجی اخرین شعر های ناگفته باشی</div><div>و به پایان هر شعر که میرسم</div><div>تکه ای از خودم را جا می گذارم</div><div>درست مثل همین شعر</div><div>رفتنی شده ام</div><div>و تو میمانی</div><div>در شعری&nbsp;</div><div>که که به سطر های اول</div><div>معنا میبخشد...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>اولین بداهه مشترک مریم بیاتی و رضا کاویانی</div> text/html 2015-06-24T13:30:16+01:00 sokot-poems.mihanblog.com رضا کاویانی خوابِ شیرین http://sokot-poems.mihanblog.com/post/37 <span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">متولد دیروزه و تقدیمی به داداش گلم X'man</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">چراغ ها خاموش</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">خجالت ها می ریزد شاید</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">و حقیقت شایعات را می بینیم</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">از درد می گویی</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><br>از قصه های کلیشه ای<br>دیگر<br>به جدایی ها<br>عادت نداری, شاید<br>خستگی را<br>بهانه ی آغوشم می کنی<br>و تمام عمرت<br>حتی چند ثانیه ی قبل<br>به الانت , حسادت می کنند<br>عجیب تر که<br>زمین می چرخد<br>می رقصد<br>و چشم که بر هم زدیم<br>طلوع, غروب بود<br>و ما ثانیه های بی برگشت بودیم<br>چراغ را امشب هم<br>خاموش می کنم<br>دنیا فقط در خواب شیرین است...</span> text/html 2015-05-31T12:39:58+01:00 sokot-poems.mihanblog.com رضا کاویانی روز های بی تو (...) http://sokot-poems.mihanblog.com/post/36 <span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">روز های بی تو</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">بوی سیگار پیرهنم را</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">بیشتر می کنند</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">ـ</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">رویاهایی که خاطره نشد,</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><br>بهانه ی نوشتنت بود<br>با آخرین بوی پیرهنم در دی<br>ـ<br>و شعر می شوی<br>با ناخواسته ترین سطر های بی سیاست<br>که سرم را بر باد خواهد داد<br>باید<br>سوگند برنگشتن بدهمت<br>شعر ها را به تو مدیونم<br>ـ<br>ماه نصفه جان شده<br>و مادرم نگران است<br>چشم هایم را به پارک می بندم<br>و در خانه لبخند می زنم<br>که شک دی ماهی نکند مادرم<br>ـ<br>و شعر ها را به تو مدیونم</span> text/html 2015-04-25T04:53:59+01:00 sokot-poems.mihanblog.com رضا کاویانی خیابان یکنفره... http://sokot-poems.mihanblog.com/post/35 <span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">این مسیر ها لکنت دارند</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">و پاشنه ها که نیستند</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">شنیده میشوند</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><br>و استرس موهای صبحت<br>با خورشید<br>دوباره میشود<br>یک شعر با لکنت تصویر ها<br>بدون تپه های لبت<br>بدون وجودت در خیابان های یکنفره...</span> text/html 2015-04-08T13:17:11+01:00 sokot-poems.mihanblog.com رضا کاویانی تجربه ایی با موزیک #تنهایی# http://sokot-poems.mihanblog.com/post/33 اینجا, هوا<div>درست در جناغ روزم</div><div>یادت را</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; به پشت پلک ها کشانده</div><div>نفس ها ,</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;هوای تو را دارند</div><div>گاهی</div><div>خمیازه ها</div><div>دروغ مردانه اند</div><div>و گاهی تو</div><div>پشت همه ی خمیازه ها</div><div>پلک ها&nbsp;</div><div>قدم ها</div><div>لبخند میزنی</div><div>شاید</div><div>تصویرت را</div><div>به دیگران</div><div>"اینجا"</div><div>نشان داده باشم</div><div>شاید هرکس</div><div>تصویر آخرین لبخند دیگری را</div><div>به پشت پلک ها</div><div>خمیازه ها و آخرین نفس های پشت رگ ها</div><div>داشته باشد...</div><div><br></div> text/html 2015-03-02T06:20:34+01:00 sokot-poems.mihanblog.com رضا کاویانی گناه دارم اما گناه دارم... http://sokot-poems.mihanblog.com/post/32 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font size="4"> </font><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA">نه شعری بیقرار بوده</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA">و نه دستی تکان داده شده</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA">من می مانم و بی فکر ترین تصمیم</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA">تا دیگر هیچوقت</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>خیالت را</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>در آغوش نکشم</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>به اتاق نیاورم</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA">چند روزیست</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>با تنهاییم قدم می زنم...</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA">چطور مرا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در این سطر ها جا انداختی؟</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA">لعنتی</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA">استخوان هایم درد می کند</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA">و خدا هنوز</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA">دست های نا خواسته را دوست دارد</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA">لب های دورادور<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>را می بخشد</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA">و بر گناه,</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>خورده نمی گیرد</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA">توبه می کنم</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font size="4"><span style="font-family: IranNastaliq;" lang="FA">که دیگر هیچ وقت با تنهاییم چای ننوشم...</span></font></p><font size="4"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2015-02-01T16:01:34+01:00 sokot-poems.mihanblog.com رضا کاویانی ستاره http://sokot-poems.mihanblog.com/post/31 خودت را به آیینه ها تحمیل نکن,<div>ستاره همیشه ستاره است...</div> text/html 2015-01-28T08:41:49+01:00 sokot-poems.mihanblog.com رضا کاویانی پدر http://sokot-poems.mihanblog.com/post/30 <span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">پدر</span><div><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">دلم برای دست خورده ترین فندک ها میسوزد</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">کشیدن زندگی</span></div><div><div><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">نفست را تنگ نکرده...؟!</span> </div></div> text/html 2015-01-28T08:41:30+01:00 sokot-poems.mihanblog.com رضا کاویانی یلدا http://sokot-poems.mihanblog.com/post/29 <p style="margin: 0px 0px 6px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">چشمانم میسوزد<br>خمیازه میکشم<br>گریه میکنم</p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">یلدا هنوز این شهر را&nbsp;<span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><br>پیدا نکرده</span></p> text/html 2015-01-07T07:42:58+01:00 sokot-poems.mihanblog.com رضا کاویانی شعری تقدیمی به مناسبیت تولد دوستم http://sokot-poems.mihanblog.com/post/28 پدر و مادرت<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اتفاقی بودند<br>با پلک زدنی<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بیست و اندی گذشت<br>و تو اتفاقی شدی<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که در سکوت<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بغض خود را تیغ می زند...<br>