تبلیغات
شعر و شاید هم دلنوشته... - دو تک بیت
و حالا سپید مثل دیوار تنهایم...
من حسادت می کنم وقتی که با او می پری
                    این دل آشفته را با خود کجا ها می بری؟

__________________________________________________________________

آنقدر جا کرده ای خود را درون سینه ام
          جا نماندست و خدا هم پشت در جا مانده استنوشته شده در تاریخ چهارشنبه 3 دی 1393 توسط رضا کاویانی